Yeni enerjiler

Müvekkillerimize inovatif bir alan olarak yeni enerjiler alanında verdiğimiz danışmanlık hizmeti onları hukuken güvenceye almaktadır. Hem yatırımcılar tarafında hem de proje koordinatörleri ve tesis yüklenicileri tarafında uzun yıllara dayanan ve geniş bir yelpazeye sahip olan deneyimlerimiz sayesinde bu sektörde sürekli karşılaştığımız ve uluslararası hukuki iş ve işlemlerin beraberinde getirdiği riskleri dikkate aldığımızda anlaşmaları hukuki olarak yapılandırırken neye önem verilmesi gerektiğini biliyoruz.

Proje planlaması, yatırımcı arayışı, kurulum, bakım ve tesis yönetimi bağlamında ve sonrasında da tesislerin takibi alanında müvekkillerimiz için sayısız projeye destek verdik ve bunları sonuçlandırdık. Bu noktada devlet tarafından verilen teşviklerin sonuna kadar kullanılması, planlamaların doğayı korumaya yönelik mevzuat ve imar ve emisyon hukuku göz önünde bulundurularak dikkatle yapılması, toplumsal kabuller ve operasyon maliyetlerinin uzun vadede güvenceye alınması sürdürülebilir bir verimlilik ve bununla birlikte de böylesi bir projenin bütün katılımcıları için kalıcı bir başarıyı yakalayabilmek için gitgide daha fazla önem kazanmaktadır.

Biyokütle enerjisi, biyogaz ve rüzgâr enerjisi ve solar enerji kullanımı alanında bazıları uluslararası bir arka plana sahip farklı yönelimlerdeki çeşitli projeleri kapsamlı bir danışmanlık yaklaşımı, derinlemesine bir uzmanlık bilgisi, kapsamlı deneyimler ve ekip içerisinde geliştirilmiş çok sayıda yaratıcı uygulama fikirleriyle müvekkillerimizin deneyim beklentilerinin çok ötesinde sonuçlandırabildik ve böylelikle de müvekkillerimize başarı ve sürdürülebilir bir kazanç garanti edebildik.