Tekstil endüstrisi

Tekstil endüstrisi

Tekstil endüstrisinde uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlar danışmanlık hizmetini bizden almaktadırlar. Bunlar arasında teknik ipliklerin ve kumaşların imalatçıları olduğu kadar, klasik giyim ve ev tekstili imalatçıları ve bunların distribütörlük organizasyonları da sayılmaktadır. Müvekkillerimize özellikle aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti ve destek sunmaktayız:

 • Yarı işlenmiş mamüller için tedarikçi anlaşmaları
 • İmalat proseslerinin sertifikalandırılması
 • Garanti konuları
 • İthalat ve ihracat kontrolleri
 • Ticaret sözleşmeleri
 • Lojistik ve distribütörlük anlaşmaları
 • Konsinye mal depolarının kurulması ve işletilmesi
 • Şirketler hukukuna ilişkin konular
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İş hukukuna ilişkin sorunlar
 • Şirket kuruluşları ve sermaye payı aktarımları gibi şirketler hukukuna ilişkin konular