Metal işleyen endüstri

Metal işleyen endüstri

Metal işleyen endüstri alanında uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bunlar arasında, makinelerin ve tesislerin imalatçıları, satıcıları ve distribütörleri ve de yapı parçalarının tedarikçileri sayılmaktadır. Müvekkillerimize özellikle aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti ve destek sunmaktayız:

 • Ortak girişimlerde ve tesislerin planlanması esnasında projeye eşlik etmek
 • Yapı parçaları ve prototipler için tedarikçi anlaşmaları
 • Makinelerin ve yapı parçalarının sertifikalandırılması
 • Garanti konuları
 • İthalat ve ihracat kontrolleri
 • Ticaret sözleşmeleri
 • Lojistik ve distribütörlük anlaşmaları
 • Konsinye mal depolarının kurulması ve işletilmesi
 • Şirketler hukukuna ilişkin konular
 • Personel yapılarının geliştirilmesi
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İş hukukuna ilişkin sorunlar
 • Şirket kuruluşları ve sermaye payı aktarımları gibi şirketler hukukuna ilişkin konular