Marka Hukuku

Marka hukukunda müvekkillerimiz için ulusal, uluslararası ve Avrupa markalarının başvurusunu ve yönetimini üstlenmekteyiz. Daha başvuru öncesinde markanın korunabilirliği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor ve marka başvurusunda bulunmadan önce üçüncü şahısların hakları ile olası ihtilafları önlemek amacıyla araştırmalar gerçekleştiriyoruz.
Bunun haricinde müvekkillerimizin itiraz, butlan ve iptal davalarında olduğu kadar mal sevkiyatında veya fuarlarda teşhir edilen ürünlerin marka hukuku ihlallerinin çatışma durumlarında menfaatlerini temsil ediyoruz.