Bilançolar ve vergi beyanları

Bilançolar ve vergi beyanları

Müvekkillerimizin bilançolarını uluslararası alanda kabul edilen standartlara göre düzenlemekteyiz ve kuruluşa özgü bireysel formatlar için gerekli olan her türlü uyarlamayı sağlamaktayız. Bu sayede konsolide çalışma ve uygulamaların her türlüsü, ana şirketler grubunun özelliklerine göre gerçekleştirilebilir. İlgili yıl sonu kapanış bilançosu ile bağlantılı olan vergi beyanı, yürürlükte bulunan vergi yasasına göre tanzim edilir.