Mali Müşavirlik

Mali Müşavirlik

Müvekkillerimizin çoğu, ticari hayatta alınan birçok karar yalnızca hukuksal değil bilakis vergisel açıların da dikkate alınması gerektiğinden, vergi hukukuna ilişkin de hukuk büromuz tarafından desteklenmeye karar vermektedirler. Bu sayede alınan kararların ek olarak sürekli vergi optimizasyonu açısından da denetlenmesi sağlanmış olmaktadır.

Bilançoları uluslararası alanda kabul edilen standartlara göre düzenlemekte ve düzenlenmesi esnasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız ve şirketlerin kuruluşları esnasında vergisel açıdan müvekkillerimizin kişisel veya kurumsal özelliklerini göz önünde bulundurmaktayız.

Faaliyetimizin ağırlık noktası bilhassa finans ve ücret muhasebesi, bilanço ve vergi beyanları düzenlenmesi, kar ve zarar raporu, bütçe ve fizibilite hesaplamaları hazırlamaktır. Bunun haricinde denetim görevlerinide almaktayız.

Ayrıca konsinye mal depolarının, tüm ekonomik, gümrük hukukuna ilişkin ve vergisel durumları da dikkate almak suretiyle kurulmasını ve işlerin yürütülmesini üstlenmekteyiz.