Konsinye mal deposu

Konsinye mal deposu

Tüm AB içi vergi beyanlarının düzenlenmesi dâhil olmak üzere konsinye mal depolarının yönetilmesi ve işlerinin yürütülmesi esnasında danışmanlık hizmeti verilmesi, hukuk büromuzun birçok konu alanında son derece yüksek uzmanlığı ve mesleki bilgiyi şart koşan bir hizmetidir. Burada yalnızca ticaret hukukuna, gümrük hukukuna ve vergi hukukuna ilişkin hususların dikkate alınması değil, bilakis depodaki tüm süreçlerin ve hareketlerin belgelendirilmesi ile ilgili esası oluşturmak önemlidir. Bilhassa Avrupa Birliği bölgesinde yerleşik olmayan otomotiv tedarikçileri (OEM) için Avrupa Birliği bölgesi içerisinde bir konsinye mal deposu kurmaları çok avantajlı olabilir. Konsinye mal deposuna ve konsinye mal deposundan yapılan tüm sevkiyatların vergisel ve lojistiği kolaylaştırıcı işlemlerinin danışmanlığını üstlenmekteyiz.

Batı Avrupa’da yerleşik olmayan birçok müvekkilimiz, bir konsinye mal deposunun kurulmasında, AB ülkelerinde ödedikleri katma değer vergisinin iadesini veya mahsup edilmesinide gerçekleştirmektedirler.