Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku yükünün müvekkillerimiz için, kuruluşları taşıyan şirket yapılarının düzenlenmesi esnasında vergileri en uygun hale getirecek çözümler üretmek için gayret göstermekteyiz.

Bu esnada şirket kuruluşlarında ve işbirliklerinde (ortak girişim), ortaklık ana sözleşmelerinin düzenlenmesinde, şirket yapısında örn. birleşme, ayrılma ve şirket nevi’nin değiştirilmesi gibi yapılan değişiklikler ve de şirket içi değişiklikler ve ihtilaflar esnasında refakat etmekteyiz. Ayrıca, ister işletmenin yönetici tarafından satın alınması olsun, ister hisse devrine ilişkin anlaşma olsun ya da varlıklarla ilgili anlaşma olsun, kuruluşların satın alınması ve elden çıkartılması (M&A) esnasında da refakat etmekteyiz.

Hissedarların, yönetim kurul üyelerinin, şirket yöneticilerinin ve diğer yönetim kadrosunun menfaatlerini muhafaza ederken de kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Gerekli özeni göstererek kuruluşların hukuki ve vergisel risklerini kapsamlı şekilde kontrol ve analiz ediyoruz ve müvekkillerimize tespit edilen somut risklerin önlenmesi bakımından danışmanlık hizmeti veriyoruz.