Ticaret

Ticaret alanında uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlar danışmanlık hizmetini bizden almaktadırlar. Bunlar arasında değişik sektörlerde faaliyet gösteren imalatçılar, tüccarlar ve distribütörlük organizasyonları bulunmaktadır. Müvekkillerimize özellikle aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti ve destek sunmaktayız:

 • Garanti konuları
 • İthalat ve ihracat kontrolleri
 • Ticaret sözleşmeleri
 • Tedarikçi anlaşmaları
 • Lojistik ve distribütörlük anlaşmaları
 • Konsinye mal depolarının kurulması ve işletilmesi
 • Şirketler hukukuna ilişkin konular
 • Personel yapısının geliştirilmesi
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İş hukukuna ilişkin sorunlar
 • Şirket kuruluşları ve sermaye payı aktarımları gibi şirketler hukukuna ilişkin konular