Uyumluluk

Uyumluluk, yasalara ve yönergelere riayet etmek ve kuruluşlarda gönüllü ve bizzat konulan kodeksler anlamına gelir. Müvekkillerimize bu alanda kapsamlı bir danışmanlık hizmeti ve destek sunmaktayız.

Riskin önlenmesi amacıyla alınan bir tedbir olarak uyumluluk, orta ölçekli kuruluşlarda da gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Zira uyumluluk konusunda yeterli miktarda açıklama getirilmemesi, zarar durumunda “dürüst iş adamı olma” yükümlülük ihlali olarak kabul edilebilir ve bundan dolayı müracaat hakları meydana gelebilir.

Şirket yönetimine uyumluluk alanında verdiğimiz danışmanlık hizmeti, kuruluşun içerisinde hareket ettiği, genel ve sektöre ve kuruluşa özgü risk alanlarının teşhis edilmesinden (risk analizi), yasal çerçeve koşullarının bulunmasına ve bundan kaynaklanan işlem taleplerine, olası gerekli yeni kuralların yürürlüğe konulmasına ve bunların denetim mekanizmalarına ve de bunların kuruluşta uygulanmasına kadar kapsamaktadır. Bunun haricinde müvekkillerimiz için mevcut uyumluluk sistemlerini zayıf yönlerine ve hatalarına ilişkin kontrol etmekteyiz. Resmi dairelerce yapılan soruşturmalarda veya hasar durumlarında danışman olarak müvekkillerimizin yanında bulunmakta ve hazırlık soruşturmalarında ve davalarda kendilerinin temsilini ve savunmasini üstlenmekteyiz.

Ayrıca kuruluşlara maddi zarar mali sorumluluk sigortası konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız (D&O Sigortası).