İş Hukuku

Kuruluşlara bireysel ve kolektif iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bir bütünü dikkate alan stratejik çözüm yaklaşımları, müvekkillerimizin menfaatlerini özellikle son derece iddialı durumlarda muhafaza etmeyi mümkün kılmaktadır. Çalışmalarımızın hedefinde, müvekkilimizin konumu için faydalı olacaksa, uzun sürecek adli davaların önlenmesi bulunmaktadır.Gerekirse müvekkilimizin menfaatleri için gösterilmesi gereken kararlılıkla adli davalarda da mücadele ederiz.

Özellikle uluslararası bağlantılara sahip, iş hukukuna ilişkin görevler özel bir profesyonelliği ve deneyimi gerektirmektedir.

İşverenlere, uyarıda bulunma, sosyal seçimin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi, haksız işten çıkartılmaya karşı açılan davadan, bununla bağlantılı müvekkilimizin kişisel hedefi bizim inisiyatifimiz olan uzlaşma müzakerelerine kadar her türlü iş ilişkisinin sona erdirilmesi ve bununla bağlantılı olarak atacakları adımlar esnasında danışmanlık hizmeti ve destek sunmaktayız. Müvekkillerimiz icin sağladığımız uzlaşmalar ancak müvekkilimizin şartlarını yeterli derecede içerdiği taktirde bizim açımızdan iyi ve anlamlıdır. Bu zor bir görevdir ve çok fazla azim, fakat daha çok deneyim ve uzmanlık gerektirir.

Toplu işten çıkartmalar, işletmenin elden çıkartılması, işletmenin kapatılması veya durdurulması gibi işletmeye ilişkin değişikliklerde, müvekkillerimize tüm aşamalarda, hem itinalı strateji belirlerken hem de alınan tedbirleri gerçekleştirirken kapsamlı ve yoğun bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müzakereleri planlamakta, düzenlemekte ve çalışanların menfaatlerini temsil edenlerle yapılan bu müzakerelere, menfaatlerin dengelenmesi ve sosyal plan işleminde uygun anlaşmalar düzenlenene kadar, gerekirse uzlaşma merci huzurunda ilgili davanın gerçekleştirmesi esnasında da iştirak etmekteyiz.