Hukuk Bürosu

Hukuk Bürosu

Bizler, uluslararası alana yönelik, odak noktası Avrupa – Türkiye olan bir hukuk bürosuyuz ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, Borsa Istanbul BIST 100 indeksinde yer alan kuruluşlara da Hukuk ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti sunmaktayız.

Almanya ile Türkiye arasında günden güne daha güçlü ekonomik ilişkilere sahip olan kuruluşlar için temsilcilik ve danışmanlık hizmetleri vermek, ziyadesiyle uzmanlaşmış çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır.

Ofisimizin, müvekkillerini Almanya genelinde eyalet mahkemeleri önünde geleneksel hukuki temsile ek olarak, özellikle ICC ve DIS kurallarına göre ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında temsil etmektedir. Tahkim prosedürünün anlaşmasında vede hazırlanmasında, uygun hakemlerin seçilmesinde müvekkile uygulanmasında tavsiyede bulunup kendisinide temsil ederiz. Ayrıca müvekkillerimizi § 1059 ZPO’ya göre iptal başvurularında ve § 1060 ZPO (ulusal tahkim kararlari) ve § 1061 ZPO’ya (uluslararası tahkim kararlari) göre uygulanabilirlik bildirimleri davalarında tavsiyelerde bulunur ve temsil ederiz.

Bizler, 20 yılı aşkın başarılı mevcudiyetimizde yabancı hukuk sistemlerinde faaliyet gösteren uzmanlardan ve bağlı ortaklardan oluşan bir ağ içerisinde çalışmaktayız. Bahsi geçen seçkin hukuk büroları, spesifik mesleki yeterliliklerine uygun olarak, bilhassa Avrupa ve Türkiye’de olmak üzere uluslararası sorunlarda çalışmalarımıza dâhil edilmektedirler.

Hukuk büromuzun bu sayede uluslararası mevcudiyeti ve sınırlar ötesinde en üst profesyonel seviyede tek elden yaratıcı danışmanlık hizmeti sunma iddiamız, müvekkillerimiz için karmaşık ve kapsamlı sorunlarda dâhi en uygun sonuçlara varmamızı garanti etmektedir.

Sahip olduğumuz deneyimle, müvekkillerimizin ülke sınırlarının da ötesinde ve farklı hukuk sistemlerinin de iştiraki ile çoğu zaman üst seviyelerde bulunan hedeflerine, vaat edilen hukuk güvenliği ile ulaşmalarını sağlıyoruz.

Hem ulusal hem uluslararası projecilik çerçevesinde yeni enerjilerin ve bununla bağlantılı olarak da tesis inşaatının farklı alanlarında danışmanlık faaliyetlerimiz çalışmalarımızda özel bir öneme sahiptir: Fikir aşamasından, uygun iş ortamlarının bulunmasına, proje içeriklerinin hukuken güvenli bir şekilde kararlaştırılmasından ve tesislerin hazırlığı, gerçekleştirmesi ve işletilmesine yönelik ekspertizlere kadar kurulum (gümrük, vize, proje koordinasyonu, vs.) ve işletmede sorun çözümü (garanti, delillerin saklanması, teknik ekspertiz, akde bağlanmış hakların korunması, cezai şartlar ve zarar ziyan tazminatları vs.) çerçevesinde hem danışman olarak hem de müvekkillerimizin haklarını korumaya yönelik avukatlık faaliyetlerimizle ulusal ve uluslararası müvekkillerimizin güvenilir ve uzman bir iş ortağı olarak hizmetindeyiz.