Vergi Hukuku

Müvekkillerimizin çoğu, ticari hayatta alınan birçok karar yalnızca hukuksal değil bilakis vergisel açıların da dikkate alınması gerektiğinden, vergi hukukuna ilişkin de hukuk büromuz tarafından desteklenmeye karar vermektedirler.